Privacybeleid

1/ SOLLICITATIE OF STAGEAANVRAAG

Uw curriculum vitae, eventuele sollicitatiebrief en alle andere documenten of gegevens die u tijdens een (al dan niet spontane) sollicitatie verstrekt, worden verzameld door CONCEPT ALU (die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan) om te kunnen beoordelen of uw profiel in overeenstemming is met een eventueel openstaande functie. Alleen de Directie en de leidinggevenden van de betrokken afdelingen en de personeelsdienst hebben het recht op toegang tot de verstrekte gegevens. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de in dit beleid uiteengezette doeleinden, of in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. De rechtsgrondslag voor het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of uw legitieme belang als werkzoekende of ons legitieme belang als recruiter. We wijzen erop dat we, in zeldzame gevallen, cv’s zullen overdragen aan institutionele partners of partners met soortgelijke, verwante of aanvullende activiteiten. We wijzen er ook op dat we ons kandidatenbestand kunnen aanvullen met openbare informatie, uitzendbureaus of rekruteringsbureaus.

 

2/ KLANTEN EN PROSPECTEN

We verzamelen persoonsgegevens, zoals de naam, contactgegevens of alle andere gegevens die nodig zijn om onze contractuele verplichtingen tegenover een betrokkene of zijn bedrijf na te komen. Deze gegevens kunnen uitsluitend worden verstrekt aan CONCEPT ALU, derden, professionals, voor het verwerken van een bestelling; en dit met inbegrip van de voorbereiding van de levering, de facturering of het reageren op een verzoek om informatie.

 

3/ DOOR ONZE KLANTEN VERSTREKTE GEGEVENS, OVER ONZE KLANTEN VERZAMELDE GEGEVENS VIA ONZE TOOLS, WEB-HOSTING

We verzamelen ook persoonsgegevens van personen die onze vestigingen, hoofdzetel en websites bezoeken of naar aanleiding van klanttevredenheidsonderzoeken. Het kan gebeuren dat deze gegevens ook worden overgedragen aan CONCEPT ALU in het kader van het uitvoeren van steekproefenquêtes. In dat geval zullen uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 

4/ GEGEVENS VAN BESTAANDE OF POTENTIËLE LEVERANCIERS

We verzamelen persoonsgegevens van leveranciers (met inbegrip van dienstverleners) en andere belanghebbenden. Die gegevens omvatten meestal de naam van de betrokkene, zijn contactgegevens en alle andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen tegenover u of uw werkgever.

 

5/ NIEUWSBRIEVEN, UITNODIGINGEN EN INSCHRIJVINGEN VOOR EVENEMENTEN GEORGANISEERD DOOR CONCEPT ALU

Onze klanten en professionele contacten (leveranciers, instellingen, partners, verkozenen …) kunnen ook informatieve of commerciële berichten ontvangen via e-mail, telefoon of post. In dit verband kan een systeem van nieuwsbrieven of uitnodigingen of zelfs inschrijvingen voor evenementen worden opgezet door CONCEPT ALU, die verantwoordelijk is voor de verwerking. U kunt ons via het adres contact@conceptalu.com laten weten dat u onze berichten niet langer wilt ontvangen. Het doel van deze registratie, die persoonsgegevens bevat (naam, voornaam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres …), is het verzenden van nieuws en commerciële aanbiedingen of het beheren van de organisatie en promotie van evenementen. Alleen de Directie en betrokken medewerkers, intern of uitbesteed, hebben het recht op toegang tot de meegedeelde of opgeslagen gegevens. We wijzen erop dat we, in zeldzame gevallen, onze gegevens voor uitnodigingen kunnen aanvullen met openbare informatie (bv. uit het handelsregister) en gegevens kunnen doorgeven aan externe organisatoren van evenementen. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is vastgesteld op drie jaar na beëindiging van de relatie met bezoekers of abonnees. De rechtsgrondslag voor het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokken contacten of ons legitieme belang als onderneming of het legitieme belang van de betrokkene.

 

6/ NIEUWSBRIEVEN, UITNODIGINGEN EN INSCHRIJVINGEN VOOR EVENEMENTEN GEORGANISEERD DOOR ONZE KLANTEN

Onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming waar nodig, gebruiken we uw persoonsgegevens om u te informeren over ons commerciële nieuws of voor de release van onze nieuwe producten en diensten. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt, kunt u zich op elk moment gemakkelijk en kosteloos uitschrijven door te klikken op de link onderaan onze berichten of door contact met ons op te nemen via e-mail of per post. Als u ervoor kiest om u uit te schrijven van onze mailinglijsten en op voorwaarde dat uw persoonsgegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden zoals beschreven in dit document, verwijderen we uw persoonsgegevens binnen twee maanden.

 

7/ BEVEILIGDE IT-ARCHITECTUUR

Onze gegevens en die van onze klanten worden hoofdzakelijk gehost in onze beveiligde lokalen en de datacenters van onze dienstverleners in Frankrijk (soms ook buiten de EU, maar Privacy Shield-gecertificeerd en in sommige gevallen ISO27001-gecertificeerd). Voor de gegevens die buiten de EU worden doorgegeven, wijzen we onder meer op het gebruik van de Privacy Shield-gecertificeerde tools Mailchimp®, Gmail®, Gdrive®, Trello®, Sarbacane®.

 

8/ UW RECHTEN

We informeren u dat de informatie over al onze contacten (klanten, leveranciers, partners …) kan worden doorgegeven aan partners die instaan voor het beslechten van geschillen of controle: extern advocaat, bewindvoerder, extern incassobureau, extern boekhoudkantoor, revisor, instelling … In toepassing van de Europese wetten en de wet van 6 januari 1978 (betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden), beschikt u over het recht op toegang, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid en schrapping van uw persoonsgegevens, evenals het recht om u te verzetten tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. U kunt al deze rechten uitoefenen per e-mail op contact@conceptalu.com of per post aan Service DPO, Parc Ekho 3, 2 rue Floriane 85500 LES HERBIERS. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken en een klacht in te dienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)”, onder meer via zijn website www.cnil.fr.